Designers Saturday 2019

Designers Saturday er en design og arkitektur messe som løper i Oslo annet hvert år med utstillere spredt over hele byen. Dette er bilder fra 2019 messen.