Designers Saturday 2021

Designers Saturday er en design og arkitektur messe som løper i Oslo annet hvert år med utstillere spredt over hele byen. Dette er bilder fra 2021 messen.